Oddział Okręgowy w Białymstoku dr Anna Dyhdalewicz

dr Anna Dyhdalewicz

Doświadczony nauczyciel akademicki, ponad 30 lat pracy pracy jako adiunkt w zakresie rachunkowości finansowej i rachunkowości zarządczej. Autorka i współautorka podręczników akademickich i publikacji z zakresu rachunkowości. Obecnie wykłada na Politechnice Białostockiej na akredytowanych przez ACCA studiach magisterskich, specjalność Rachunkowość i zarządzanie finansami ACCA. Od lat jest członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Białymstoku, w latach 2008-2018 pełniła funkcję wiceprezesa ds. organizacyjnych, aktualnie Sekretarz w Zarządzie Oddziału Okręgowego w Białymstoku.

Tematyka komentarzy eksperckich
  • rachunkowość finansowa
  • rachunkowość zarządcza / controlling
Pełnione funkcje w SKwP
  • Sekretarz Zarządu O/O w Białymstoku SKwP
close