Oddział Okręgowy w Warszawie  Andrzej Stanisław Skórzewski

Andrzej Stanisław Skórzewski

Tematyka komentarzy eksperckich
  • rachunkowość finansowa
  • rachunkowość zarządcza / controlling
  • zarządzanie finansami
  • sprawozdania finansowe
Uprawnienia / certyfikaty
  • biegły rewident
Pełnione funkcje w SKwP
  • Członek Głównej Komisji Rewizyjnej
  • Sekretarz Prezydium Klubu Członków Honorowych SKwP
close