Oddział Podkarpacki w Rzeszowie  Andrzej Karpiak

Andrzej Karpiak

Absolwent Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej oraz studiów podyplomowych z zakresu finansów i rachunkowości. Od 2005 roku posiada tytuł biegłego rewidenta. W trakcie wieloletniej praktyki w audycie poznał specyfikę zagadnień, z którymi mierzą się klienci prowadzący działalność usługową, jak i produkcyjną. Specjalizuje się w szeroko pojętej branży przemysłowej, budowlanej i deweloperskiej, farmaceutycznej oraz IT. Jest także ekspertem w zakresie zastosowania technik informatycznych w audycie. Prezes zarządu firmy audytorskiej Zespół Ekspertów Finansowych i Rachunkowości ZEFiR-Hlx Sp. z o.o. w Rzeszowie. Prezes Zarządu oddziału Podkarpackiego SKWP, Prezes Regionalnej Rady RO PIBR w Rzeszowie. W latach 2015-2023 był członkiem Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, w latach 2019-2023 pełnił funkcję Sekretarza Krajowej rady Biegłych Rewidentów oraz przewodniczącego Komisji ds. Szkoleń. Od wielu lat jest także trenerem na szkoleniach i kursach z zakresu rachunkowości, podatków oraz rewizji finansowej, w tym na szkoleniach obligatoryjnych dla biegłych rewidentów.

Tematyka komentarzy eksperckich
  • rachunkowość finansowa
  • zarządzanie finansami
  • działalność gospodarcza
  • IT
  • rewizja finansowa
  • sprawozdawczość finansowa
Uprawnienia / certyfikaty
  • Biegły rewident
  • Dyplomowany księgowy SKwP
Pełnione funkcje w SKwP
  • Prezes Zarządu Oddziału Podkarpackiego