Oddział Okręgowy w Białymstoku  Alicja Klimowicz

Alicja Klimowicz

Wieloletni wykładowca z zakresu rachunkowości w SKwP Oddział Okręgowy w Białymstoku. Doświadczenie zawodowe w praktyce zdobyła pracując w działach finansowo księgowych: z-ca głównego księgowego, główny księgowy, dyrektor finansowy, banku w spółkach kapitałowych i prowadzonym biurze rachunkowym.

Tematyka komentarzy eksperckich
  • rachunkowość finansowa
  • działalność gospodarcza
Uprawnienia / certyfikaty
  • Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych (24611/01)
Pełnione funkcje w SKwP
  • Z-ca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
close