Oddział Podkarpacki w Rzeszowie dr Alfred Szydełko

dr Alfred Szydełko

Profesor PRz na Wydziale Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej, wiceprezes Zarządu Oddziału Podkarpackiego SKwP w Rzeszowie. Autor ponad 130 publikacji z zakresu rachunkowości finansowej, rachunkowości podatkowej, rachunku kosztów, rachunkowości zarządczej i controllingu. Ściśle współpracuje z praktyką gospodarczą jako ekspert i projektant nowatorskich rozwiązań ewidencyjno-analitycznych w rachunkowości przedsiębiorstw. Wieloletni wykładowca na kursach, szkoleniach, seminariach i studiach podyplomowych, doskonalących wiedzę pracowników i kadry menedżerskiej z obszaru rachunkowości, rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej.

Uprawnienia / certyfikaty
  • Certyfikowany ekspert usług księgowych
Pełnione funkcje w SKwP
  • Wiceprezes Zarządu Oddziału Podkarpackiego w Rzeszowie SKwP