Oddział Okręgowy w Gdańsku dr Aldona Uziębło

dr Aldona Uziębło

Doktor ekonomii, biegła rewident, dyplomowana księgowa; zawodowo ciągle pasjonuje się prowadzeniem zajęć z finansów przedsiębiorstw oraz analizy finansowej. Współautorka podręczników z tego zakresu. Doradza i szkoli zarządy oraz księgowych z dużych przedsiębiorstw, przygotowuje analizy oraz dokonuje ocen projektów inwestycyjnych i wycen.

Członek zarządu SKwP w O/O w Gdańsku, prodziekan na Wydziale Prawa i Ekonomii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Uhonorowana Medalem Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania, złotym i srebrnym odznaczeniem zasłużonej dla rozwoju SKwP oraz najmilszymi wyróżnieniami – dla najlepszego wykładowcy. Przez kilka lat wolontariuszka w Hospicjum ks. Dutkiewicza w Gdańsku, ratownik na oddziale covidowym, obecnie ratownik – kierowca karetki.

Tematyka komentarzy eksperckich
  • rachunkowość finansowa
  • rachunkowość zarządcza / controlling
  • zarządzanie finansami
Uprawnienia / certyfikaty
  • biegły rewident
  • dyplomowany księgowy SKwP
Pełnione funkcje w SKwP
  • Członek zarządu O/O w Gdańsku SKwP