Oddział Okręgowy w Warszawie  Agnieszka Gajewska

Agnieszka Gajewska

Biegły Rewident, Prezes Zarządu MAKTE Kancelaria Audytorów i Doradców Sp. z o .o. W latach 2015-2019 Prezes OR w Warszawie Polskiej Izby Biegłych Rewidentów, Członek Komisji Szkoleniowych w PIBR i SKwP; ukończyła studia w Szkole Głównej Handlowej. Wykładowca: Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Polskiej Izby Biegłych Rewidentów (szkolenia obligatoryjne), autorka artykułów z dziedziny finansów i rachunkowości. Bada sprawozdania finansowe oraz skonsolidowane sprawozdania finansowe, doradza w procesach połączenia, podziałów i przekształceń podmiotów gospodarczych. Specjalizuje się w nowoczesnych technologiach w rachunkowości i podatkach m.in. wdrażania robotów do procesów, AI w analizie big data, dokumentacji elektronicznej, wdrażaniu JPK.

Tematyka komentarzy eksperckich
  • rachunkowość finansowa
  • rachunkowość zarządcza / controlling
  • podatek CIT
  • zarządzanie finansami
  • IT
Uprawnienia / certyfikaty
  • Biegły rewident
Pełnione funkcje w SKwP
  • Członek Zarządu Głównego SKwP
  • Członek Zarządu O/O w Warszawie SKwP
  • Prezes Koła Spółek przy O/O w Warszawie SKwP