Oddział Okręgowy w Warszawie dr Agnieszka Ewa Deresz

dr Agnieszka Ewa Deresz

Specjalista ds. podatków z ponad 15-letnim doświadczeniem w branży szkoleniowej, głównie w tematyce podatku dochodowego od osób fizycznych, jak i podatku dochodowego od osób prawnych. Absolwentka Politechniki Białostockiej i Uniwersytetu Toruńskiego. Od kwietnia 2011r. doktor nauk ekonomicznych. Autor i współautor ponad 30 artykułów naukowych prezentujących tematykę podatków w Polsce, jak również współautor publikacji książkowych. Jako wykładowca oprócz odpowiedniego przygotowania merytorycznego, wykazuje umiejętności przekazywania wiedzy i doświadczenia. Potrafi stworzyć warunki do łączenia teorii z praktyką, do czego wykorzystuje właściwą prezentację i sposób przekazu informacji, połączony z odpowiednimi narzędziami, które uatrakcyjniają szkolenia.

W ostatnich latach prowadziła szkolenia i warsztaty dla takich jednostek jak:

  • Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Oddział Okręgowy w Warszawie, Centrum Edukacji Zawodowej Siedlce, Centrum Edukacji Zawodowej Ciechanów, Centrum Edukacji Zawodowej Warszawa,
  • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach,
  • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,
  • Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Siedlcach.
Tematyka komentarzy eksperckich
  • podatek PIT
  • VAT
  • ordynacja podatkowa