Oddział Okręgowy w Lublinie  Agata Kowalik

Agata Kowalik

Radca prawny (Lb – 1560), doradca podatkowy (nr wpisu 12088), absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie, specjalizuje się w problematyce raportowania schematów podatkowych, prawie gospodarczym, prawie pracy oraz przepisach podatkowych (w szczególności podatku od nieruchomości oraz podatku od czynności cywilnoprawnych).

Współpracuje w charakterze wykładowcy ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce. Autorka wielu artykułów z zakresu problematyki prawno-podatkowej.

Tematyka komentarzy eksperckich
  • podatki i opłaty samorządowe
  • raportowanie schematów podatkowych
  • kodeks handlowy
Uprawnienia / certyfikaty
  • Doradca podatkowy
  • Radca prawny
Pełnione funkcje w SKwP
  • Wykładowca