Zaplanowane wydarzenia

z okazji

Dnia Księgowego'2024

 

2024-06-14

 

 

Uroczyste spotkanie w siedzibie Oddziału Spotkanie władz Oddziału, członków wszystkich działających w Oddziale komisji i sądu koleżeńskiego, przedstawicieli wszystkich klubów działających w strukturze Oddziału oraz pracowników, współpracowników i emerytowanych pracowników Oddziału.
 2024-06-10 do 2024-06-25 Webinary/odczyty Webinary/odczyty, adresowane do członków Oddziału, członków klubów działających w strukturze Oddziału, jednostek współpracujących oraz sympatyków Oddziału, z obszaru: podatków, rachunkowości oraz kadr i płac / ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych.