Stowarzyszenie Księgowych w Polsce prowadzi działalność na terenie całej Polski, poprzez 25 oddziałów okręgowych. Tutaj znajdziecie informacje o działaniach statutowych prowadzonych przez oddziały oraz innych wydarzeniach organizowanych dla członków SKwP.

Najważniejsze wydarzenia...

Aktualności

WYDARZENIA W ODDZIAŁACH SKwP
II Konferencja z Rachunkowości organizowana przez Zespół Szkół Nr 2 w Rzeszowie
W dniu 8.12.2023 r. Oddział Podkarpacki w Rzeszowie miał przyjemność współpracować przy organizacji II Konferencji z Rachunkowości organizowanej przez Zespół Szkół Nr 2 w Rzeszowie.
W konferencji wzięło udział 8 szkół ponadpodstawowych z województwa podkarpackiego, które reprezentowali nauczyciele przedmiotów ekonomicznych wraz z uczniami kształcącymi się w zawodach technik ekonomista i technik rachunkowości.
Podczas spotkania prelegentami byli:
Pan dr Alfred Szydełko, prof. Politechniki Rzeszowskiej, wiceprezes zarządu SKwP w Rzeszowie, który wygłosił wykład pt. "Inwentaryzacja – księgowo i podatkowo" oraz Pani Aleksandra Dołżycka – organizatorka Międzyuczelnianego Koła Naukowego Rachunkowości przy Stowarzyszeniu Księgowym Oddział Podkarpacki; studentka na kierunku Finanse i rachunkowość Politechniki Rzeszowskiej.
8.12.2023
WYDARZENIA W ODDZIAŁACH SKwP

Na zdjęciu: Andrzej Trawiński, Aleksandra Trawińska, Beata Szlachetka. Fot. Sławomir Brandt

Rok 2023 był dla naszego Stowarzyszenia podwójnie wyborczy. W oczywisty sposób czekaliśmy na rozstrzygnięcie państwowych wyborów parlamentarnych, ale wcześniej, podobne emocje towarzyszyły nam w związku z wyborami władz Stowarzyszenia. W tym czasie, kiedy tak wiele mówi się o demokracji, przypominamy, że Stowarzyszenie Księgowych w Polsce ma bardzo demokratyczny charakter, a dowodem na to są możliwości związane z uczestnictwem członków w jego działalności na różnych poziomach, włączając w to również obecność w jego władzach. O dwóch drogach do Zarządu Oddziału w Poznaniu opowiedziały nam jego obecne członkinie: Beata Szlachetka oraz Aleksandra Grocholewska.

Otwartość na wszystkie osoby i pomysły, z którymi przychodzą i chcą się zaangażować to motyw przewodni rozmów z aktywnymi członkiniami i członkami Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. W tym roku dodatkowo ta otwartość jest wyrażona coraz większym udziałem młodszych stażem i wiekiem członków i członkiń w zarządach oddziałów, nazywanych dawniej terenowymi. Warto zwrócić uwagę, że we wszystkich oddziałach podlegających Wielkopolskiemu Oddziałowi SKwP, gdzie zmieniła się osoba zajmująca stanowisko prezesa, głosami obecnych na zgromadzeniach członków oddziałów wybrane zostały kobiety. W Oddziale w Poznaniu jest to Beata Szlachetka, obok której w zarządzie znalazła się również Aleksandra Grocholewska, pełniąca również funkcję członkini zarządu w Oddziale Wielkopolskim. I nie jest to jej pierwsza funkcja w strukturach Stowarzyszenia.

Potrzebne są różne perspektywy

– Mogę o sobie powiedzieć, że zostałam wychowana w atmosferze zaangażowania w środowiska zawodowe. Moja mama była bardzo aktywną członkinią Stowarzyszenia Księgowych w Polsce i od najmłodszych lat słyszałam wiele dobrego o tym środowisku. W pewien sposób naturalne dla mnie było, że gdy zostałam księgową chciałam się zaangażować – wspomina Aleksandra Grocholewska, zajmująca we władzach Oddziału SKwP w Poznaniu stanowisko Sekretarza. – Dość szybko moja obecność i aktywność podczas różnych wydarzeń w Oddziale została zauważona i zgłoszono moją kandydaturę na Krajowy Zjazd Delegatów, a potem – do uczestnictwa w Głównej Komisji Rewizyjnej. Zgodziłam się kandydować i dość zaskakująco - jak dla mnie na tamte czasy – zostałam wybrana. Myślę, że mógł zadecydować mój relatywnie młody wiek. Delegaci najwyraźniej uznali, że przyda się ktoś z młodszego pokolenia na poziomie tak poważnego organu jak Komisja Rewizyjna – opowiada o swoim pierwszym doświadczeniu z organami naczelnymi.

Zadaniami Głównej Komisji Rewizyjnej jest kontrola działalności statutowej, gospodarczej i finansowej Stowarzyszenia. Zasiada w niej 5-7 osób, które nadzorują decyzje podejmowane na poziomie zarządu głównego, ale także na poziomie oddziałów. Aleksandra Grocholewska zajmowała się akurat obszarem szkoleniowym działalności Stowarzyszenia. Przyznaje dziś, że czegoś jej brakowało:

– Obecność w Głównej Komisji Rewizyjnej umożliwia szerokie spojrzenie na obszar działalności Stowarzyszenia jako organizacji ogólnopolskiej, niemniej jednak, jako rodowitej poznaniance, zależało mi także, aby móc bardziej zaangażować się na poziomie tworzenia przyszłych inicjatyw. Chciałam więc spróbować swoich sił na poziomie oddziału.

W ostatnim Zwyczajnym Ogólnym Zgromadzeniu Członków Oddziału w Poznaniu Oddziału Wielkopolskiego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce jej kandydatura została zgłoszona, a głosami obecnych uprawnionych do głosowania, zdobyła mandat. Teraz, z perspektywy ponad pół roku (wybory w Oddziale w Poznaniu odbyły się 28 lutego 2023), potwierdza, że na poziomie zarządu oddziału ma większą wiedzę o lokalnych wydarzeniach i może je kreować, podejmować decyzje co do ich kształtu.

– W moim przypadku możliwość tworzenia rozwiązań daje satysfakcję z uczestnictwa w działalności na poziomie lokalnym – przyznaje Aleksandra Grocholewska.

Przez aktywność do władz

W tych samych wyborach na stanowisko Prezesa Oddziału w Poznaniu wybrana została Beata Szlachetka. Nowa prezeska nie miała za sobą doświadczenia z organami naczelnymi SKwP. To jednak nie oznacza, że w momencie wyboru była zupełnie nową osobą dla środowiska poznańskiego oddziału Stowarzyszenia. Wręcz przeciwnie. Dała się wcześniej poznać jako aktywna członkini, zaangażowana słuchaczka i uczestniczka wydarzeń organizowanych w oddziale, co stopniowo przeradzało się w coraz większe zaangażowanie po stronie twórców, a już nie tylko odbiorców.

– Bardzo dobrze pamiętam, jak w 2018 roku dyrektor Mariusz Noworyta zapytał mnie, czy wybieram się na I Kongres Biur Rachunkowych do Kielc i czy chciałabym relacjonować jego przebieg w mediach społecznościowych oddziału – opowiada Beata Szlachetka. – Pytanie i propozycja były dość zaskakujące, ale dyrektor zaoferował wsparcie pracującego na zlecenie oddziału doradcy PR, który miał mi zdalnie pomóc w tym zadaniu i pomyślałam, że to może być ciekawe doświadczenie. Wydaje mi się, że zostało to dobrze przyjęte, bo potem na prośbę dyrektora udzielałam jeszcze w mediach dwóch wypowiedzi w kontekście różnych inicjatyw Stowarzyszenia.

 Następnie Beata Szlachetka przez dwa lata przewodniczyła Klubowi Biur Rachunkowych przy Oddziale Wielkopolskim SKwP.

– Po którymś spotkaniu Klubu Biur Rachunkowych, do którego oczywiście wcześniej należałam, podszedł do mnie Leszek Lewandowicz i zaproponował mi objęcie funkcji przewodniczącego. To było spore wyróżnienie i ciekawe wyzwanie. Jednak nie obejmuje się takiej funkcji na zasadzie nominacji przez poprzednika. Kandydatura musi być jeszcze przegłosowana przez Prezydium Zarządu Oddziału Wielkopolskiego SKwP – wyjaśnia obecna prezeska w Oddziale w Poznaniu SKwP.

Kontynuacja prac już na poziomie zarządu oddziału poznańskiego była naturalnym następstwem zaangażowania, przy czym wybór po raz kolejny musiał zostać dokonany zgodnie z przepisami art. 17 Statutu Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, które regulują sposób wybierania władz, a precyzyjnie rzecz ujmując – członków jego organów.


Na zdjęciu Zarząd Oddziału w Poznaniu Oddziału Wielkopolskiego w Poznaniu Stowarzyszenia Księgowych w Polsce: Aleksandra Grocholewska – sekretarz, Beata Szlachetka – prezes Zarządu, Leszek Lewandowicz – skarbnik Zarządu.
Fot. Sylwia Rzepka

Procedura z myślą o reprezentatywności

Warto podkreślić, że wybory są wieloetapowe, a procedura została przemyślana i zaprojektowana w taki sposób, aby jak najlepiej zapewnić reprezentatywność wyników. Na przykład bardzo jasno jest określona liczba delegatów na zjazdy, uzależniona od liczby członków w poszczególnych oddziałach. W bezpośrednich wyborach wybierani są członkowie władz na poziomie oddziałów, które dawniej nazywane były terenowymi, a teraz są w strukturze poniżej oddziałów okręgowych (czasami mającymi w nazwie nazwę regionu – jak w przypadku naszego, Oddziału Wielkopolskiego). Na dalszych etapach – czyli do organów okręgowych i naczelnych – delegaci.

Na kandydata można zgłosić każdą osobę mającą status członka Stowarzyszenia, jednak – jak podkreślają nasze rozmówczynie – nie oznacza to, że można wygrać wybory „z marszu“.

– Trzeba dać się poznać. Nie ma innej drogi. I to jest świetny filtr osób, które chciałyby zostać działaczami. Raczej nikt nie zostanie wybrany, o ile wcześniej nie poznają go inni członkowie i członkinie – zwraca uwagę Aleksandra Grocholewska. – Z całą pewnością Stowarzyszenie jest otwarte na wszystkich, którzy chcą się zaangażować i z mojego doświadczenia w jego dwóch organach mogę zapewnić, że wszystkie pomysły, z jakimi przychodzą do oddziałów członkowie są dyskutowane i rozważane. I takie zaangażowanie w realizację pewnych pomysłów na poziomie wydarzeń czy inicjatyw jest pierwszym sprawdzianem członka czy członkini w roli działacza. To przedsionek dla wszystkich, którzy chcą mieć wpływ na to, co dzieje się w Stowarzyszeniu, a ja osobiście się przekonałam, że ten wpływ jest realny. Trzeba mieć przy tym świadomość, że – jak to w demokracji – czasem jest tak, że głosowania przebiegają inaczej niż bym sobie tego życzyła i trzeba umieć zdobyć się na kompromis. Długoletnia historia Stowarzyszenia Księgowych w Polsce i trwałość jej struktur, niezależnie od okoliczności i wydarzeń historycznych, pokazuje, że jej proces demokratyczny jest naprawdę dobrze przemyślany, a sami księgowi i księgowe, opanowali sztukę merytorycznej dyskusji i konstruktywnego kompromisu.

8.01.2024

WYDARZENIA W ODDZIAŁACH SKwP

Umowa o współpracy z Uniwersytetem Opolskim

Na Uniwersytecie Opolskim w Opolu, przy pl. Kopernika 11a, w Biurze Rektora UO w dniu 20 listopada 2023 roku, doszło do podpisania umowy o współpracy pomiędzy Oddziałem Okręgowym w Opolu Stowarzyszenia Księgowych w Polsce a Uniwersytetem Opolskim.

Umowę z ramienia uczelni podpisał Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Opolskiego prof. dr hab. Marek Masnyk, natomiast ze strony Stowarzyszenia prezes Sebastian Kuś i dyrektor Ewa Anna Kąciak. W spotkaniu uczestniczył również skarbnik Zarządu i wykładowca uczelni Andrzej Dudziński.
Podpisanie umowy było konsekwencją rozmów i spotkań roboczych przedstawicieli opolskiego oddziału Stowarzyszenia z władzami Wydziału Ekonomicznego i władzami Instytutu Ekonomii i Finansów Uniwersytetu, gdzie określono ramy ścisłej współpracy dotyczącej procesu kształcenia zarówno studentów UO, jak również uczestników kursów Stowarzyszenia w celu zwiększenia potencjału podmiotów podpisujących umowę oraz potencjału absolwentów na rynku pracy.

Spotkanie przebiegło w bardzo miłej atmosferze.

Pozostaje teraz wdrożyć zapisy umowy i oczekiwać efektu synergii towarzyszącej tego typu współpracy.

Autor zdjęć: Sylwester Koral

  

24.11.2023

WYDARZENIA W ODDZIAŁACH SKwP

Odznaczenia dla wykładowców Oddziału Opolskiego SKwP

25 października 2023 r. w Domu Kultury w Ozimku odbyły się wojewódzkie obchody Dnia Edukacji Narodowej. Na tę uroczystość zostali zaproszeni przedstawiciele Oddziału Okręgowego w Opolu Stowarzyszenia Księgowych w Polsce: Dyrektor Centrum Kształcenia NPKU SKwP w Opolu Ewa Anna Kąciak oraz uhonorowani Medalami Komisji Edukacji Narodowej, wieloletni wykładowcy Centrum Kształcenia SKwP, Pani Małgorzata Ziorko-Mazur i Pan Sebastian Kuś.
Medale przyznane przez Ministra Edukacji i Nauki, zostały wręczone przez Opolskiego Kuratora, Pana Michała Sieka.

Pani Małgorzata Ziorko-Mazur to wykładowczyni i egzaminatorka na kursach kadrowo-płacowych, zaangażowana w działalność Stowarzyszenia od blisko 15 lat. Obecnie jest członkiem Zarządu Oddziału Okręgowego w Opolu.
Pan Sebastian Kuś jest wykładowcą przedmiotów Etyka w rachunkowości i Technologie IT w rachunkowości. Od blisko 20 lat pracuje na rzecz Stowarzyszenia, propagując zachowania etyczne w pracy księgowego. Jest Rzecznikiem Zawodowej Etyki w Oddziale w Opolu i już piątą kadencję piastuje funkcję Prezesa Zarządu Opolskiego Oddziału SKwP.

Całą uroczystość zamknęła część artystyczna, w której wystąpiła uzdolniona opolska młodzież z programem wokalno-tanecznym.
Na koniec, w kuluarach, podczas przygotowanego poczęstunku, można było porozmawiać i wymienić się doświadczeniami z innymi nagrodzonymi osobami, zaangażowanymi w działalność edukacyjną w regionie.

Jesteśmy dumni z tak szczególnego wyróżnienia naszych wykładowców i bardzo im, a także wszystkim pozostałym odznaczonym osobom, serdecznie gratulujemy!

27.10.2023

WYDARZENIA W ODDZIAŁACH SKwP

Znak Jakości MSUES dla O/O w Krakowie SKwP

Z dumą ogłaszamy najnowsze osiągnięcie Oddziału Okręgowego w Krakowie SKwP.

Jesteśmy zaszczyceni otrzymaniem prestiżowego Znaku Jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych, na kolejne 3 lata! Dzięki pozytywnemu wynikowi audytu zewnętrznego, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Krakowie ma prawo do posługiwania się znakiem MSUES oraz umieszczania informacji o naszych szkoleniach w Bazie Usług Rozwojowych PARP.

To niezwykłe wyróżnienie jest efektem naszej ciężkiej pracy, pasji do edukacji i zaufania naszych klientów. Dziękujemy przede wszystkim uczestnikom naszych szkoleń i kursów za wsparcie i zaufanie, które sprawiają, że jesteśmy w stanie osiągać takie sukcesy!

GRATULACJE!

21.10.2023

WYDARZENIA W ODDZIAŁACH SKwP

SKwP O/O Włocławek Ambasadorem Szkolnictwa Zawodowego

Z ogromną radością i satysfakcją informujemy, że dr Marek Wojtkowski Prezydent Włocławka uhonorował Stowarzyszenie Księgowych w Polsce o/o Włocławek tytułem Ambasadora Szkolnictwa Zawodowego podczas uroczystej gali w dniu 10 października 2023 r. Statuetkę odebrała Prezes Zarządu Pani Krystyna Urbaniak.

Współpraca szkoły z SKwP O/O we Włocławku jest realizowana w ramach umowy patronackiej dla klasy 3b, 2c i 1c w zawodzie technik rachunkowości. Porozumienie ze Stowarzyszeniem obejmuje również organizację odczytów i webinarów oraz szkolenia branżowe dla nauczycieli. Corocznie Zarząd Stowarzyszenia funduje nagrodę dla najlepszego ucznia w klasach objętych patronatem. 

Gratulujemy Zarządowi SKwP O/O we Włocławku przyznania tego zaszczytnego tytułu.

Zdjęcia dzięki uprzejmości portalu dd.wloclawek.

#zsewloclawek #ekonomikwloclawek

 

20.10.2023

WYDARZENIA W ODDZIAŁACH SKwP
SKwP O/O Kraków liderem w kategorii: TOP RATED WEBINARS
Miło nam ogłosić, że SKwP O/O Kraków otrzymało tytuł lidera w kategorii: TOP RATED WEBINARS w trzecim kwartale 2023 roku, wśród ekspertów korzystających z ClickMeeting! Oto odznaka, którą otrzymaliśmy za zorganizowanie największej liczby wydarzeń!
Dziękujemy wszystkim uczestnikom naszych szkoleń i kursów - osiągnęliśmy ten sukces dzięki Wam!
18.10.2023
close