Oddział Okręgowy w Warszawie  Piotr Tomasz Głogowski

Piotr Tomasz Głogowski

Absolwent studiów doktoranckich z ekonomii w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, magisterskich z zarządzania i marketingu oraz licencjackich z socjologii na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej w Gliwicach, a także studiów podyplomowych z doradztwa zawodowego, oligofrenopedagogiki, mechanizmów funkcjonowania strefy euro, posiada uprawnienia pedagogiczne.

Obszary tematyczne / specjalizacje
  • zarządzanie
  • organizacja
Nazwa szkoły/uczelni/organizacji, w której działa Ambasador Edukacji SKwP
  • VI Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Reytana w Warszawie
  • XXVII Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Czackiego w Warszawie