Oddział Okręgowy w Bydgoszczy  Piotr Prewysz-Kwinto

Piotr Prewysz-Kwinto

Doktor, adiunkt w instytucie Ekonomii i Finansów Uniwersytetu WSB Merito w Toruniu. Wieloletni wykładowca przedmiotów z zakresu rachunkowości, w tym sprawozdawczości i analizy finansowej oraz rachunkowości zarządczej. Autor podręczników akademickich i publikacji naukowych.

Obszary tematyczne / specjalizacje
  • rachunkowość
Nazwa szkoły/uczelni/organizacji, w której działa Ambasador Edukacji SKwP

Uniwersytet WSB Merito

close