Paweł Modrzyński

Doktor nauk ekonomicznych, absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz studiów MBA „Executive Master of Business Administration” Dominican University USA. Jego zainteresowania badawcze związane są z problematyką zarządzania i finansów, ze szczególnym uwzględnieniem sektora publicznego i tematyki zarządzania i tworzenia samorządowych centrów usług wspólnych. Był odpowiedzialny za utworzenie i kierowanie samorządowym Centrum Usług Wspólnych, które otrzymało nagrodę za pionierskie wdrożenie Blockchain w sektorze publicznym w Polsce. Autor kilkudziesięciu artykułów naukowych, książek i ekspertyz, szczególnie z obszaru organizacji i zarządzania centrami usług wspólnych, optymalizacji i standaryzacji procesów usług wspólnych. Laureat nagrody naukowej Prezydenta Miasta Bydgoszczy za 2021 rok. Pracownik naukowy Katedry Finansów i Rachunkowości Wydziału Zarządzania Politechniki Bydgoskiej oraz trener w Ernst and Young - EY Business Academy Sp. z o.o. w Warszawie.

Tematyka komentarzy eksperckich
  • rachunkowość
  • zarządzanie
  • finanse
Nazwa szkoły/uczelni/organizacji, w której działa Ambasador Edukacji SKwP

Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

Profil LinkedIn
Paweł Modrzyński