Grażyna Maria Voss

Doktor habilitowany nauk społecznych w dyscyplinie: ekonomia i finanse, profesor Politechniki Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich, kierownik Katedry Finansów i Rachunkowości, członek Zarządu Głównego SKwP, prezes Oddziału Okręgowego SKwP w Bydgoszczy, wieloletni wykładowca akademicki i trener na kursach dla praktyków, ambasador Zawodowej Etyki w Rachunkowości, autor ponad 200 publikacji adresowanych do środowiska naukowego, jak i do praktyków.

Tematyka komentarzy eksperckich
  • rachunkowość
  • podatki
  • kadry i płace
  • zarządzanie
  • etyka zawodowa w rachunkowości
Nazwa szkoły/uczelni/organizacji, w której działa Ambasador Edukacji SKwP

Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich