Zakład Ubezpieczeń Społecznych zamieścił na stronie internetowej zaktualizowane szablony wniosków o pomoc w ramach instrumentów wsparcia, jakie oferuje rządowa specustawa dotycząca walki z koronawirusem. Zmiany w dokumentach spowodowane są nowymi rozwiązaniami wynikającymi z nowelizacji ustawy.

 

praca

 

Wszystkie wnioski na Platformie Usług Elektronicznych ZUS

Wzory dokumentów potrzebnych do ubiegania się o wsparcie w ramach konkretnych narzędzi wprowadzonych w tarczy antykryzysowej znajdują się na tzw. Platformie Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS). 7 maja w systemie zostały umieszczone:

 • nowa wersja wniosku dla osób ubiegających się o:
  • świadczenie postojowe dla osób prowadzących działalność (wniosek RSP-D),
 • nowe wnioski dla osób ubiegających się o:
  • odstąpienie od pobierania odsetek za zwłokę (wniosek RDO),
  • zawieszenie spłaty umowy (wniosek RDS),
  • świadczenie postojowe za kolejny okres dla osób prowadzących działalność (wniosek RSP-DK),
  • świadczenie postojowe za kolejny okres dla umów cywilnoprawnych (wniosek RSP-CK).

ZUS zaznacza, że wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu składek (RDZ) w nowej wersji (według nowych zasad) zostanie udostępniony na PUE ZUS wkrótce. Nie trzeba jednak czekać do tego momentu z jego złożeniem przez PUE ZUS. Można skorzystać z wniosku, który jest aktualnie dostępny na portalu. W tym wniosku płatnik, który zgłosił do ubezpieczeń mniej niż 50 ubezpieczonych lub jest płatnikiem – spółdzielnią socjalną, w części II wniosku powinien wypełnić pkt 1.

Na co zwrócić uwagę

Osoby składające wnioski powinny robić to z należytą starannością, ponieważ ewentualne błędy w dokumentach wydłużają czas realizacji wniosku a tym samym czas oczekiwania na środki lub odwlekają termin decyzji np. o zwolnieniu z opłacania składek ubezpieczeniowych. ZUS obsługuje dwa kluczowe instrumenty wsparcia wynikające z tarczy antykryzysowej: świadczenia postojowe oraz kwestie związane ze składkami (odroczenie, rozłożenie, oraz zwolnienie obowiązku opłacania składek). Dokumenty można składać w jeden z poniższych sposobów:

Skany, zdjęcia czy wypełnione komputerowo pliki w wersjach edytowalnych lub w formacie pdf przesłane e-mailem nie są traktowane jak wnioski i nie są rozpatrywane. Warto również wspomnieć, że od 4 maja urząd przywrócił standardową obsługę klientów w placówkach ZUS.

Wsparcie na ochronę miejsc pracy

Z danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wynika, że przedsiębiorcy złożyli już ponad 3,1 mln wniosków o przyznanie wsparcia z instrumentów tarczy antykryzysowej. Z tego tytułu do firm trafiło w sumie ponad 6,24 mld złotych.

 

Pozostałe aktualności

close