Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości są już indeksowane w bazie Scopus!

Zapraszamy do składania artykułów!

Theoretical Journal of Accounting is now indexed in the Scopus database!

We invite researchers to submit articles!

 

„Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości" (ZTR) są wydawane przez Radę Naukową Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

Pozostałe aktualności

close