W ramach tzw. tarczy antykryzysowej weszły w życie liczne zmiany m.in. w ustawach o podatku dochodowym i ustawie o VAT, a także w Ordynacji podatkowej w zakresie procedury i sporów z fiskusem.

 

Wprowadza je obowiązująca od 31.03.2020 r. ustawa z tego samego dnia1), którą zmieniono na ustawę z 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw2) (dalej specustawa).

Potocznie nowelizacja nazywana jest tarczą antykryzysową. Tarcza nie spełnia wszystkich oczekiwań przedsiębiorców, którzy znaleźli się w kryzysowej sytuacji ze względu na epidemię koronawirusa. Stanowi jednak pewne odciążenie od wielu bieżących obowiązków.

Głównie dotyczy przedłużenia terminów, m.in. wpłaty zaliczek na PIT za marzec i kwiecień od wynagrodzeń pracowników i innych zatrudnianych osób, zapłaty podatku od przychodów z budynków, złożenia Szefowi KAS lokalnej dokumentacji cen transferowych.

Bez zmian pozostał termin złożenia zeznań rocznych PIT za 2019 r. (30.04.2020 r.), lecz za spóźnienie do 31.05.2020 r. nie będą grozić kary z Kks.

Przedłużone zostały również terminy: złożenia CIT-8 oraz sporządzenia, zatwierdzenia i złożenia sprawozdań finansowych. Nastąpiło to jednak nie bezpośrednio mocą ustawy, lecz na podstawie rozporządzeń MF.

Przesunięty został termin wejścia w życie nowego JPK_V7M i JPK_V7K, matrycy stawek VAT, podatku handlowego.

Zmiany dotyczą także zasad odliczania straty podatkowej, stosowania tzw. ulgi na złe długi w PIT i CIT, limitów zwolnień z PIT.

Czasami warunkiem skorzystania z ułatwień i wydłużonych terminów jest poniesienie „negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19”. Ani specustawa, ani tarcza nie precyzują tego sformułowania. W niektórych przypadkach należy spełnić inny wymóg – dotyczący spadku przychodów.

Zawieszony został bieg terminów procesowych i sądowych oraz bieg przedawnienia przestępstw i wykroczeń skarbowych, a także karalności za te czyny.

(...)

Robert Woźniacki

Czytaj więcej na:

https://rachunkowosc.com.pl/zmiany_podatkowe_w_zwiazku_z_koronawirusem

Pozostałe aktualności