Ściana frontowa wejścia głównego do Ministerstwa Finansów
  • Leszek Skiba i Tomasz Słaboszowski 15 kwietnia 2020 r. przestają pełnić stanowiska podsekretarzy stanu.
  • Na stanowisko wiceministra finansów i Głównego Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych od 16 kwietnia 2020 r. został powołany Piotr Patkowski.
  • Wiceszefem KAS, wiceministrem finansów również od 16 kwietnia 2020 r. zostanie Anna Chałupa.

"Dziękuję ministrom Skibie i Słaboszowskiemu za dotychczasową pracę na rzecz Ministerstwa Finansów  i Krajowej Administracji Skarbowej. Życzę wielu sukcesów na nowej drodze zawodowej. Ich zastępcom gratuluję. Nowe zadania wiążą się z wieloma wyzwaniami, ale też, o czym jestem przekonany, przyniosą dużo satysfakcji z pracy na rzecz finansów publicznych" – mówi szef MF Tadeusz Kościński.

Piotr Patkowski

Ukończył studia na kierunku prawo na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Stażysta i współpracownik Instytutu Sobieskiego.

Założyciel lubelskiego oddziału Stowarzyszenia Studenci dla Rzeczypospolitej, członek Zarządu Głównego i Komisji Rewizyjnej. W 2016 roku został honorowym członkiem tej organizacji. Wiceprzewodniczący Rady Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

Pracował w Biurze Prawnym Ministerstwa Energii i w Gabinecie Politycznym ówczesnego wicepremiera, ministra rozwoju i finansów Mateusza Morawieckiego. Następnie był doradcą Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego. Pełnił też funkcję dyrektora Departamentu Oceny Skutków Regulacji w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Na początku 2020 r. mianowany Koordynatorem Oceny Skutków Regulacji. Uczestnik Zespołu Programowania Prac Rządu.

Anna Chałupa

Absolwentka ekonomii (specjalność Ekonomia Menedżerska) oraz administracji na Uniwersytecie Wrocławskim. Ukończyła studia podyplomowe na kierunku Rachunkowość i Podatki na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.

W latach 2013-2018 audytor wewnętrzny, a następnie dyrektor finansowy w spółce prawa handlowego. Jednocześnie pełniła funkcję prokurenta (2014-2018). W 2014 r. uzyskała Certyfikat Księgowy Ministra Finansów RP.

Od lipca 2018 r. dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu.

Leszek Skiba

Od 2015 r. podsekretarz stanu i Główny Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych. W latach 2015–2016 pełnomocnik rządu do Spraw Wspierania Reform na Ukrainie, w 2017 r. Generalny Inspektor Informacji Finansowej.

W Ministerstwie Finansów odpowiedzialny był m.in. za politykę makroekonomiczną, koordynację audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych, jak również coroczne przygotowywanie Programu Konwergencji. W latach 2015-2020 był przedstawicielem Ministra Finansów w Komitecie Ekonomiczno-Finansowym (EFC). Prowadził dialog z Komisją Europejską w zakresie finansów publicznych i polityki gospodarczej.

Absolwent  Szkoły Głównej Handlowej na kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze i polityczne (2002 r.). Następnie pracownik naukowy w Wyższej Szkole Biznesu – National Louis University w Holandii. Od 2009 r. do listopada 2015 r. zatrudniony w Narodowym Banku Polskim. Od 2009 r. współpracuje z Instytutem Sobieskiego jako ekspert, następnie członek zarządu, a od 2013 r. przewodniczący Rady Instytutu.

Tomasz Słaboszowski

Od lipca 2019 r. zastępca szefa Krajowej Administracji Skarbowej, wiceminister finansów.

W resorcie odpowiedzialny m.in. za nadzór nad poborem podatków i wdrożenie mikrorachunku podatkowego.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Ukończył studia podyplomowe z zakresu zarządzania służbami podatkowymi.

W latach 1994-1996 oraz od 1998 r.  zatrudniony w służbach skarbowych. Pełnił m.in. funkcję zastępcy Naczelnika Trzeciego Urzędu Skarbowego w Gdańsku i Naczelnika Urzędu Skarbowego w Sopocie. Był również Rzecznikiem Dyscypliny Finansów Publicznych I Instancji, członkiem Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku, a także członkiem Głównej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych w Warszawie.

Od lutego 2016 r. dyrektor Izby Skarbowej w Gdańsku, a od 1 marca 2017 r. dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku.

Odznaczony odznaką honorową „Za Zasługi dla Finansów Publicznych Rzeczypospolitej Polskiej”.

Pozostałe aktualności

close