Na prośbę Centrum Kompetencyjne Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy SKwP przypomina, że zgodnie z ustawą AML podmioty, takie jak spółki, trusty, stowarzyszenia i fundacje, mają obowiązek zgłaszania informacji o swoich beneficjentach do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR).

Zgłoszenia dokonuje się w formie elektronicznej na oficjalnej stronie CRBR. Osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu składają zgłoszenia, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP.

Terminy zgłoszeń zależą od daty wpisu podmiotu do KRS i rodzaju zmian. Informacje powinny być rzetelne. W razie błędów można składać skorygowane zgłoszenia.

Więcej informacji znajdą Państwo w ulotce.

Pozostałe aktualności