fot. Pixabay

Po pozytywnym odniesieniu się Ministerstwa Finansów do postulatów przedsiębiorców w sprawie przedłużenia terminu sporządzenia sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2020, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce wystąpiło z wnioskiem o przesunięcie terminu (przypadającego na 30 kwietnia 2021 r.) sporządzenia zeznań podatkowych w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz terminu zapłacenia wynikających z nich podatków. Postulat ten SKwP złożyło w imieniu wszystkich księgowych, a przede wszystkim w imieniu tysięcy biur rachunkowych.

Sytuacja, wywołana trzecią falą COVID-19, jest bardzo zła i, niestety, pogarsza się z dnia na dzień. Biorąc to pod uwagę Ministerstwo Finansów przygotowało projekt rozporządzenia przesuwający sporządzenie i złożenie zeznań rocznych CIT na 30 czerwca 2021 r., przygotowało również projekt przesuwający termin na sporządzenie sprawozdań finansowych także na 30 czerwca 2021 r. Dlatego naturalnym krokiem powinno być także przedłużenie na 30 czerwca 2021 r. terminu na sporządzenie i złożenie zeznań rocznych PIT: PIT-36, PIT36S, PIT-36L, PIT36LS, PIT-37, PIT-38, PIT-39.

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce liczy, że Ministerstwo Finansów weźmie pod uwagę przedstawione w piśmie argumenty i przesunie wnioskowane terminy na 30 czerwca 2021 r.

Pozostałe aktualności