Z głębokim żalem informujemy, że w dniu 3 lutego 2024 r. odszedł

Józef Król, wieloletni członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

 

 

W latach 1991–2012 pełnił funkcję wiceprezesa Zarządu Oddziału Podkarpackiego SKwP. Za swą działalność został uhonorowany srebrną i złotą odznaką: „Zasłużony w rozwoju Stowarzyszenia Księgowych w Polsce”.

W latach 2011–2015 pełnił funkcję prezesa Krajowej Rady Biegłych Rewidentów. W Regionalnej Radzie PIBR był wiceprezesem od powstania samorządu i uzyskaniu tytułu biegłego rewidenta w roku 1992 do roku 2015, a w kolejnych kadencjach sprawował funkcję członka. W latach 2003–2007 był członkiem Krajowego Sądu Dyscyplinarnego, następnie trzykrotnie został wybierany na przewodniczącego: kadencje przypadły na lata 2007–2011 oraz 2015–2023.

Jesteśmy Mu wdzięczni za ogromne zaangażowanie w wykonywanie swoich obowiązków, które pełnił w sposób bardzo rzetelny i dokładny na szczeblu regionalnym, jak i centralnym, zachowując przy tym dużo życzliwości.

W naszej pamięci zachowamy Jego przyjaźń i serdeczność.

Rodzinie i Najbliższym
wyrazy serdecznego współczucia w imieniu władz naczelnych
Stowarzyszenia Księgowych w Polsce
składa Zarząd Główny

Pozostałe aktualności