Danina solidarnościowa stanowi dodatkowe obciążenie dla osób o rocznych dochodach przekraczających 1 mln zł. Dotyczy stosunkowo niewielu podatników, niemniej sposób jej kalkulacji budzi spore wątpliwości.

Daninie solidarnościowej (uregulowanej w art. 30h oraz art. 30i ustawy o PIT) podlega nadwyżka sumy dochodów objętych PIT (pomniejszonych o wskazane w ustawie o PIT odliczenia) ponad 1 mln zł. Przy jej obliczaniu bierze się pod uwagę dochody wykazane w rocznych zeznaniach podatkowych, składanych w ustawowych terminach przypadających od 1 maja roku poprzedniego do 30 kwietnia danego roku. Stawka daniny solidarnościowej wynosi 4 proc. podstawy jej obliczenia. Deklaracja dotycząca daniny solidarnościowej (DSF-1) za dany rok jest składana do 30 kwietnia tego roku.

 

Cały artykuł dostępny jest na stronach Rzeczpospolitej ⇒ TUTAJ

Pozostałe aktualności

close