Po wprowadzeniu podatku wyrównawczego większość znaczących ulg podatkowych w Polsce może przestać być – w obecnym kształcie – wystarczającą zachętą dla dużych inwestorów. Należałoby to uwzględnić przy wdrażaniu przepisów unijnej dyrektywy.

W wykazie rządowych prac legislacyjnych 26 lutego 2024 r. opublikowano zapowiedź projektu ustawy o opodatkowaniu wyrównawczym jednostek wchodzących w skład grup międzynarodowych i krajowych. Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to III kwartał 2024 r.. Kilka dni temu, 25 kwietnia 2024 r. projekt implementacji został przedstawiony na stronach Rządowego Centrum Legislacji. I tak jest bardzo spóźniony, bo zgodnie z art. 56 dyrektywy Rady (UE) 2022/2523 z 15 grudnia 2022 r. w sprawie zapewnienia globalnego minimalnego poziomu opodatkowania międzynarodowych grup przedsiębiorstw oraz dużych grup krajowych w Unii (Dz.U.UE.L.2022.328.1; dalej dyrektywa) jej regulacje powinny były zostać wdrożone przez państwa członkowskie do końca 2023 r. Po upływie tego terminu 9 krajów, w tym Polska, nie przekazało organom Unii Europejskiej krajowych środków transpozycji dyrektywy.

 

Cały artykuł dostępny jest na stronach Rzeczpospolitej ⇒ TUTAJ

Pozostałe aktualności