Osoba fizyczna będąca wspólnikiem w spółce komandytowej może zrezygnować z prowadzenia działalności gospodarczej, zbywając przysługujący jej ogół praw i obowiązków w takiej spółce. Ma to określone konsekwencje podatkowe.

Niezależnie od tego, czy wspólnik ma status komplementariusza czy komandytariusza, pociąga to za sobą konieczność zapłaty 19 proc. podatku dochodowego (PIT) oraz – w wielu przypadkach – daniny solidarnościowej, wynoszącej 4 proc. podstawy opodatkowania PIT.

 

Cały artykuł dostępny jest na stronach Rzeczpospolitej ⇒ TUTAJ

 

Pozostałe aktualności