Zastosowanie przewidzianego w przepisach o cenach transferowych rozwiązania w zakresie finansowego safe harbour, może wyłączyć konieczność sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych, w tym analiz benchmarkingowych dla transakcji z podmiotami powiązanymi. Jednak tego typu uproszczenie może się też wpisywać w definicję schematu podatkowego, podlegającego raportowaniu do Szefa KAS.

Wyjaśnijmy na wstępie, że mianem schematu podatkowego określa się uzgodnienie, które:

  1. spełnia kryterium głównej korzyści oraz posiada ogólną cechę rozpoznawczą,
  2. posiada szczególną cechę rozpoznawczą, lub
  3. posiada inną szczególną cechę rozpoznawczą.

(...)

Cały artykuł dostępny jest na stronach Rzeczpospolitej ⇒ TUTAJ

Pozostałe aktualności