Sfinansowanie przez pracodawcę szczepień osób zatrudnionych rodzi pytanie o skutki w PIT takiego świadczenia. Wobec zmiany stanowiska przez organy podatkowe, trudno udzielić na nie jednoznacznej odpowiedzi.

W myśl art. 21 ust. 1 pkt 11 ustawy o PIT wolne od podatku są „świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty za te świadczenia, przysługujące na podstawie przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy, jeżeli zasady ich przyznawania wynikają z odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw”. Artykuł 21 ust. 1 pkt 11a ustawy o PIT ustanawia analogiczne zwolnienie dla osób pozostających w stosunku służbowym.

 

Cały artykuł dostępny jest na stronach Rzeczpospolitej ⇒ TUTAJ

Pozostałe aktualności

close