Zespół ds. Programowania Prac Rządu wpisał do Wykazu prac Rady Ministrów projektu ustawy o zawieraniu i rozliczaniu umów w sposób elektroniczny przez niektórych pracodawców, przygotowany przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii.

 

 

Dzięki projektowanym przepisom będzie możliwe  zawieranie w sposób elektroniczny umów o pracę, umów zleceń oraz umów o pomocy przy zbiorach dla małych pracodawców, do których będą się zaliczali mikroprzedsiębiorcy, rolnicy oraz osoby fizyczne (np. zatrudnienie opiekunki do dzieci lub osoby starszej).

Będzie to znacznym ułatwieniem dla pracodawców. Uprości bowiem zawieranie umów w zakresie obowiązków będących po ich stronie , takich jak: zgłoszenie do ubezpieczenia i płatnika składek ZUS czy też podmiotu odprowadzającego zaliczki na podatek PIT.

System informatyczny pozwoli także na zmniejszenie obciążeń dla wskazanych podmiotów. System będzie pozwalał na:

  • wykorzystanie gotowych szablonów umów;
  • rozliczanie urlopu pracownika;
  • zwolnienie pracodawcy z odrębnego przechowywania dokumentacji pracowniczej;
  • dokonanie przez system zgłoszeń do ZUS i KAS, a także wyliczenia należnych składek i zaliczek podatkowych;
  • zastosowanie profilu zaufanego do zawierania tych umów.

Wprowadzone rozwiązanie pozwoli na załatwianie wszelkich spraw związanych z umową, od jej zawarcia do zakończenia w jednym miejscu (portal Praca.gov.pl). Obie strony umowy przez cały czas jej trwania oraz po zakończeniu w okresie 10 lat będą miały dostęp do dokumentów związanych z umową. Ewentualne zakończenie działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę nie będzie miała wpływu na możliwość dostępu do dokumentów.

Nadzór nad systemem będzie sprawował minister właściwy do spraw pracy. Projekt ma stanowić zachętę do zawierania umów i ograniczanie zjawiska pracy nierejestrowanej. Jednocześnie to rozwiązanie jest ukierunkowane na zawieranie umów typowych i nie będzie pełną alternatywą dla obecnej formuły zawierania np. umowy o pracę.

Pozostałe aktualności