Z radością informujemy, że działalność Stowarzyszenia Księgowych w Polsce na Lubelszczyźnie prowadzona jest przez nowo powstały Oddział w Chełmie.
24 listopada 2021 roku odbyły się wybory zarządu nowego Oddziału SKwP, który został powołany przez zarząd Oddziału Okręgowego SKwP w Lublinie.
Nowo wybranemu zarządowi życzymy dużo wytrwałości, cierpliwości i energii w realizacji celów statutowych.
Cieszymy się, że zasięg działalności Stowarzyszenia Księgowych w Polsce jest coraz większy.

Pozostałe aktualności

close