Oddział Okręgowy w Legnicy SKwP zaprasza na bezpłatny odczyt online:

Zasady zatrudniania cudzoziemców

Projekt specustawy o pomocy obywatelom Ukrainy

w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

4 kwietnia 2022 r., godz. 8.30

Prelegent: Barbara Pawełko-Czajka

Program:

  • zasady powierzenia pracy obywatelom Ukrainy, przebywającym legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
  • osoba wjeżdżająca na terytorium RP od dnia 24 lutego – zasady podejmowania pracy
  • obowiązki informacyjne pracodawcy
  • pracownicy wykonujący pracę przed 24 lutego - szczególne zasady przedłużania okresów legalnego pobytu obywateli Ukrainy oraz wydanych im przez organy polskie dokumentów dotyczących uprawnień w zakresie wjazdu i pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
  • zasady udzielania pomocy przez wojewodów obywatelom Ukrainy
  • uprawnienia obywateli Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny
  • uprawnienia obywateli polskich i obywateli Ukrainy będących studentami, nauczycielami akademickimi lub pracownikami naukowymi wjeżdżającymi z terytorium Ukrainy

Serdecznie zapraszamy!

ZAPISZ SIĘ!

Pozostałe aktualności

close