Szanowni Państwo,

Departament Efektywności Wydatków Publicznych i Rachunkowości Ministerstwa Finansów przesłał do SKwP zaproszenie KE do udziału w konsultacjach publicznych na temat

„Sprawozdawczość przedsiębiorstw – poprawa jakości i egzekwowania przepisów” wraz z ankietą KE

w formacie PDF (nie jest dostępny Word).

Ankieta KE dotyczy poprawy jakości i wiarygodności sprawozdawczości spółek giełdowych m.in. poprzez ewentualne zmiany wymogów i przepisów dotyczących ładu korporacyjnego, nadzoru nad biegłymi rewidentami oraz nadzoru nad sprawozdaniami finansowymi.

Uprzejmie prosimy o przekazanie Państwa opinii i wkładów - wyłącznie w zakresie sprawozdawczości finansowej z pominięciem nadzoru nad biegłymi rewidentami i firmami audytorskimi - do odpowiedzi na wybrane przez Państwa pytania, które  mogłyby być przydatne do ewentualnej odpowiedzi MF na ankietę KE.

Prosimy o przekazanie Państwa opinii i wkładów w terminie do 5 stycznia 2022 roku, na adres mailowy: sekretariat@skwp.pl

Pozostałe aktualności