Oddział Okręgowy w Gdańsku zaprasza wszystkich księgowych

na spotkanie z ekspertem

Wartość godziwa w świecie księgowości - prezent czy kara?

7 grudnia, godz. 17.00

Prowadzenie: Marcin Pęksyk

Spotkanie odbędzie się e-learningowo za pośrednictwem platformy MS Teams.
Ważne: odczyt jest dostępny dla członków SKwP, ale również dla osób spoza organizacji.
Przypominamy, że logując się na spotkanie należy wpisywać imię i nazwisko.
Link do spotkania: TUTAJ!

Pozostałe aktualności