W imieniu Katedry Finansów Wydziału Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej,

Katedry Finansów Instytutu Ekonomii i Finansów Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

oraz Katedry Finansów i Bankowości Instytutu Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Szczecińskiego

 

Zapraszamy na:

 

XIX Konferencję Naukową pt.:

Forum Wspierania Przedsiębiorczości MIKROFIRMA 2023

 

TERMIN KONFERENCJI:

7-8 GRUDNIA 2023 r. 

 

MIEJSCE KONFERENCJI:

Hotel***, Mielno

 

 

Szczegółowe informacje:

https://mikrofirma.tu.koszalin.pl/2023/

 

Pozostałe aktualności