Nauczycieli przedmiotu „Biznes i zarządzanie” zapraszamy na konferencję online nt.

„Rozliczenia z budżetem państwa przedsiębiorstw i gospodarstw domowych – aspekty praktyczne”,

zaplanowaną na 5 grudnia br. w godzinach 9.30 – 14.15,

organizowaną przez Oddział Okręgowy w Warszawie oraz Centrum Edukacji Nauczycieli Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

 

Głównym celem konferencji jest przybliżenie praktycznych aspektów w zakresie tematyki, która realizowana jest podczas zajęć dydaktycznych w ramach przedmiotu „Biznes i zarządzanie”. To także możliwość współpracy i wymiany doświadczeń między nauczycielami skupiającymi w swoim gronie księgowych.

Konferencja objęta została patronatem honorowym Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

 

Udział w konferencji jest nieodpłatny.
Ze względów organizacyjnych prosimy o zgłoszenie uczestnictwa w konferencji
do dnia 30 listopada 2023 r. na adres e-mailowy: konferencja@skp-ow.com.pl

lub elektronicznie wypełniając ankietę pod adresem: https://forms.gle/t1pPfSqjHpUfmKMHA

 

HARMONOGRAM KONFERENCJI

9.30 – 9.45 Otwarcie spotkania

Wystąpienie przedstawiciela Zarządu Oddziału Okręgowego w Warszawie oraz Zarządu Głównego SKwP

Wystąpienia okolicznościowe

9.45 – 10.45 Rachunkowość przedsiębiorstwa jako narzędzie zarządzania – jak wykorzystać dane księgowe do prowadzenia i rozwijania biznesu

Wykładowca: Pan dr hab. prof. US Stanisław Hońko – doradca podatkowy

10.45 – 11.00 Przerwa
11.00 – 12.15 Obowiązkowe obciążenia przedsiębiorstw z tytułu rozliczeń z budżetem państwa – wpływ sytemu podatkowego na prowadzenie biznesu

Wykładowca: Pani Katarzyna Tomala – doradca podatkowy

12.15 – 12.45 Przerwa
12.45 – 14.00 Wynagrodzenie za pracę jako źródło finansowania gospodarstw domowych – zasady naliczania wynagrodzeń przez przedsiębiorców

Wykładowca: Pani Elżbieta Młynarska – Wełpa – specjalista w zakresie kadr i płac

14.00 – 14.15 Zamknięcie spotkania

 

Bądźcie z nami online 5 grudnia!

Pozostałe aktualności