Centrum Konferencyjne, Hotel VICTORIA, Lublin

 PROGRAM KONFERENCJI

 1. Powitanie zaproszonych gości (9.30-9.45)
 1. Jak skonstruować bezpieczny budżet na 2024 r.? (9.45-10.30)

             Mirosław Wydrych – członek kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie, specjalista w zakresie finansów publicznych

 1. Ryzyka związane z planowaniem budżetu Miasta Lublin na 2024 r. (10.30-11.00)

             Lucyna Sternik – Skarbnik Miasta Lublin

PRZERWA KAWOWA (11.00-11.15)

 1. Podatek od towarów i usług w Jednostkach Samorządu Terytorialnego (11.15-11.45)
 • „schyłek” prawa użytkowania wieczystego gruntów - uwłaczenie nieruchomości mieszkalnych a wykup nieruchomości komercyjnych
 • modyfikacja zasad ustalania preproporcji oraz proporcji odliczenia podatku oraz rocznej korekty podatku naliczonego
 • dokumentowanie sprzedaży dla celów VAT

             Anna Mełgieś – specjalista ds. podatku VAT;  DORADCA Sp.  z o.o.

 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (11.45-12.15)
 • Zasady naliczania zaliczek na podatek od wynagrodzeń pracowników i zleceniobiorców z uwzględnieniem oświadczeń i wniosków pracownika
 • Zwolnienia od podatku przewidziane dla wybranych podatników (Senior+, Cztery +, Ulga dla Młodych, Ulga na Powrót).
 • Zasady naliczania podatku od świadczeń finansowanych ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
 • Zwroty kosztów podróży – dokumentowanie oraz skutki podatkowe

            Bożena Nowicka – specjalista ds. podatku dochodowego od osób fizycznych, DORADCA Sp. z o.o.

PRZERWA KAWOWA (12.30-12.45)

 1. Krajowy System e-Faktur w praktyce (12.45-13.30)

           Skanye Sp. z o.o.  

Zapisy:

Konferencja "Budżet Jednostki Samorządu Terytorialnego w 2024 r. w świetle obowiązujących przepisów" 
– Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Lublinie (skwp.pl)

Odpłatność:
250 zł osoba
BEZPŁATNIE dla członków wspierających SKwP O/O w Lublinie
100 zł – cena dla członków zwyczajnych SKwP O/O w Lublinie

Pozostałe aktualności

close