Rachunkowość - 8/2021

Artykuły

 • Przepływy pieniężne w czasie i po pandemii (cz. I)
 • Zintegrowany raport o finansowych i niefinansowych czynnikach tworzenia wartości
 • Fundusz inwestycyjny w spółce kapitałowej
 • Ulga na złe długi w VAT – warunki korekty podatku przez wierzyciela i dłużnika

Konsultacje - informacje - wyjaśnienia

Rachunkowość
 • Czy spółka komandytowa ma obowiązek sporządzać zestawienie zmian w kapitale własnym
 • Ewidencja udziałów objętych przez gminę w zamian za wkład niepieniężny (budynek)
 • Prezentacja kaucji w sprawozdaniu finansowym
Podatki i prawo gospodarcze
 • Odliczenie straty z lat ubiegłych poniesionej przez wspólnika spółki komandytowej
 • Wydatki związane z funkcjonowaniem rady pracowniczej – czy są kosztem podatkowym
 • Sklep może przesłać fakturę elektroniczną zamiast paragonu
 • Opodatkowanie VAT usługi przeprowadzenia szkolenia na zlecenie podatnika z innego państwa UE
 • Kara z tytułu bezumownego korzystania z przedmiotu leasingu – czy podlega VAT
Praca, świadczenia i ubezpieczenia
 • Nieodebranie listu od pracodawcy podczas pandemii utrzymuje zatrudnienie
 • Jak rozliczyć zasiłek chorobowy wypłacony po śmierci pracownika
 • Emeryt może się starać o pomoc socjalną w ostatnim zakładzie pracy

Aktualności

 • Publikacja informacji o strategii podatkowej – nowy obowiązek dużych firm
 • Elektroniczne postępowanie przed Krajowym Rejestrem Sądowym
 • Co nowego w orzecznictwie podatkowym - 80
 • Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych w orzecznictwie SN - 80
 • Co nowego w prawie - 80

Audytor

 • Zdalne wykonywanie czynności rewizyjnych – dziś i w przyszłości
 • Wyniki i zalecenia kontroli przeprowadzonych przez PANA
 • Udostępnianie informacji następcy biegłego rewidenta
 • Nieważność podziału zysku netto w przypadku odstąpienia przez biegłego rewidenta od wyrażenia opinii
 • Sprawozdanie z badania spółki akcyjnej przekształcanej w spółkę jawną

Więcej aktualności znajdziesz na rachunkowosc.com.pl

Pozostałe aktualności

close