Szanowni Państwo,

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej zaprasza do obejrzenia prezentacji

dyrektywy UE w sprawie należytej staranności przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju

(Corporate Sustainability Due Diligence Directive, CSDDD)

w trakcie drugiego posiedzenia Grupy roboczej ds. należytej staranności funkcjonującej w MFiPR.

Transmisja na kanale YT MFiPR w dn. 28 czerwca 2024 r., w godz. 10:00 -11:00.

Proces legislacyjny dotyczący dyrektywy CSDD został zakończony przyjęciem dyrektywy przez Radę UE w dn. 24 maja 2024 r. W najbliższym czasie spodziewane jest ogłoszenie tekstu dyrektywy w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Po upływie 20 dni od ogłoszenia rozpocznie się bieg dwuletniego terminu na transpozycję przepisów do krajowego porządku prawnego.

Program spotkania:

10:00 – 10:10    Otwarcie drugiego posiedzenia Grupy roboczej ds. należytej staranności.

Monika Kusina-Pycińska – Dyrektor Departamentu Spraw Europejskich i Współpracy Międzynarodowej

10:10 – 10:40    Dyrektywa w sprawie należytej staranności przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (CSDDD). Koncepcja i kluczowe rozwiązania ostatecznie przyjętego tekstu dyrektywy

Dominik Szostak – naczelnik Wydziału Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw, Departament Spraw Europejskich i Współpracy Międzynarodowej, KPK OECD ds. odpowiedzialnego biznesu

10:40 – 11:00    Dyrektywa CSDD – perspektywa Brukseli

Barbara Baka – Radca, Stałe Przedstawicielstwo RP przy UE, Wydział ds. Polityki Regionalnej i Spójności

Więcej informacji na temat dyrektywy CSDD można znaleźć tutaj.

Wiedza na temat procesów należytej starannści, upowszechniana przez Grupę roboczą ds. należytej staranności oraz Polski Krajowy Punkt Kontaktowy OECD ds. odpowiedzialnego biznesu, m.in. poprzez organizowane webinaria i udostępniane w j. polskim wytyczne OECD dotyczące należytej staranności pozwoli już dziś podjąć przygotowania do obowiązków wynikających z dyrektywy CSDD w bliskiej perspektywie.

Pozostałe aktualności