Katedra Rachunkowości Uniwersytetu Szczecińskiego
i
Stowarzyszenie Księgowych w Polsce O/O w Szczecinie

zapraszają na konferencję

 

 

Celem konferencji jest odpowiedź na następujące pytania:

- Czy ustawa o rachunkowości była „kamieniem milowym” polskiego prawa bilansowego?

- Czy, a jeśli tak, to w jakich obszarach ustawa o rachunkowości zawiera ponadczasowe rozwiązania?

- Czy i w jakim zakresie potrzebne są zmiany w ustawie o rachunkowości?

- Czy raportowanie na rzecz zrównoważonego rozwoju powinno być przedmiotem ustawy o rachunkowości?

- Czy ustawa o rachunkowości odpowiada oczekiwaniom interesariuszy?

- Jak zmieniały się i jak mogą się zmieniać relacje między polskim prawem bilansowym a podatkowym?

 

Rejestracja: https://rachmaj.usz.edu.pl/

Udział w konferencji jest bezpłatny!

Pozostałe aktualności

close