Z żalem żegnamy śp. dr. Andrzeja Młynarczyka
– ekonomistę, biegłego rewidenta, biegłego sądowego, dyplomowanego księgowego, doktora nauk ekonomicznych, nauczyciela, eksperta, autora publikacji z rachunkowości, finansów i rewizji finansowej, wieloletniego członka Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddziału Okręgowego w Katowicach (od 1992) – prezesa Oddziału (2011-2018) oraz wiceprzewodniczącego i przewodniczącego Okręgowej Komisji Rewizyjnej (1999-2010), członka Rady Programowej kierunku Finanse i Rachunkowość realizowanego na, współpracującym z katowickim Oddziałem SKwP, Wydziale Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, odznaczonego złotą i srebrną odznaką honorową „Zasłużony w rozwoju Stowarzyszenia Księgowych w Polsce”, aktywnie działającego na rzecz rozwoju szeroko rozumianej rachunkowości i audytu na terenie regionu, umacniania rangi i prestiżu zawodowego księgowych oraz biegłych rewidentów, a także  prowadzącego przez wiele działalność edukacyjną.

 

Rodzinie i Najbliższym

wyrazy serdecznego współczucia w imieniu władz naczelnych

Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

składa Zarząd Główny

 

Uroczystość pogrzebowa odbędzie się 20 października 2022 r. (czwartek), o godz. 11.00 w Kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Katowicach-Murckach przy ul. Solskiego 2, pochówek na Cmentarzu Komunalnym w Katowicach-Murckach przy ul. Goetla 9.

Pozostałe aktualności

close