Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci śp. dra Mariana Wcisło

– ekonomisty, biegłego rewidenta, biegłego sądowego, dyplomowanego księgowego, nauczyciela, absolwenta Głównej Szkoły Zarządzania i Statystyki w Warszawie oraz Politechniki Śląskiej w Gliwicach, wieloletniego (1959-1991) dyrektora naczelnego, dyrektora ds. ekonomicznych, głównego księgowego kilku dużych zakładów, w tym przemysłowych o profilu górniczym, właściciela i wieloletniego (od 1991) prezesa MW RAFIN Sp. z o. o., Sp. k., wieloletniego członka Stowarzyszenia Księgowych w Polsce (od 1960), w tym prezesa Oddziału Terenowego w Sosnowcu, członka zarządu Oddziału Okręgowego w Katowicach oraz członka Okręgowego Sądu Koleżeńskiego Oddziału w Katowicach Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, odznaczonego złotą i srebrną odznaką „Zasłużony w rozwoju Stowarzyszenia Księgowych w Polsce”.

Jesteśmy mu wdzięczni za ogromne, różnorodne zaangażowanie i trud włożony w rozwój szeroko rozumianej rachunkowości i audytu na terenie regionu, za umacnianie rangi i prestiżu zawodowego księgowych i biegłych rewidentów, a także za prowadzoną przez niego działalność edukacyjną, które to aktywności realizował zawsze z niezwykłą sumiennością i traktował je jako realizację swojego zawodowego powołania.
W naszej pamięci zachowamy Jego przyjaźń, życzliwość i oddanie.

 

Rodzinie i bliskim zmarłego składamy najszczersze wyrazy współczucia,

Zarząd Główny Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

 

Uroczystość pogrzebowa odbędzie się w dniu 4.03.2022 r. (piątek), o godz. 13.00, na Cmentarzu Komunalnym (Kaplica Cmentarna) w Sosnowcu przy ul. Wojska Polskiego 124.

Pozostałe aktualności