Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Śp. Tadeusza Pieniążka

Członka Honorowego i wieloletniego działacza Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, członka Głównej Komisji Rewizyjnej SKwP
w latach 2003-2016. Odznaczonego Złotą i Srebrną Odznaką „Zasłużony w rozwoju Stowarzyszenia Księgowych w Polsce”, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i wieloma innymi odznaczeniami państwowymi i resortowymi.

 

Rodzinie i Najbliższym

wyrazy serdecznego współczucia w imieniu władz naczelnych

Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

składa Zarząd Główny

 

Pożegnanie odbędzie się w czwartek 7 lipca o godz. 11.00.
Msza Święta zostanie odprawiona w Kaplicy na Cmentarzu Podgórskim w Krakowie.

Pozostałe aktualności

close