Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Śp.

Mieczysława Psuta

członka honorowego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, wieloletniego działacza i członka zarządu Oddziału Okręgowego w Łodzi, prezesa Oddziału Terenowego SKwP w Tomaszowie Mazowieckim. Dyplomowanego biegłego księgowego i biegłego rewidenta. Odznaczonego srebrną i złotą odznaką „Zasłużony w rozwoju Stowarzyszenia Księgowych w Polsce”, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i innymi odznaczeniami państwowymi i resortowymi.

 

Rodzinie i Najbliższym

wyrazy serdecznego współczucia

w imieniu władz naczelnych

Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

składa

Zarząd Główny

 

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w czwartek 12 stycznia br. o godzinie 11.00, w kaplicy cmentarnej przy ul. Dąbrowskiej w Tomaszowie Mazowieckim.

Pozostałe aktualności

close