Z głębokim żalem zawiadamiamy,

że w dniu 16.02.2023 r. zmarł w wieku 97 lat

Ś.P.

HIERONIM RUTKOWSKI

 

Zasłużony działacz i Członek Honorowy

Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

 

Przez 45 lat (1961 – 2006) pełnił funkcję zastępcy prezesa Zarządu Oddziału Okręgowego w Zielonej Górze. Był biegłym rewidentem i wieloletnim, cenionym wykładowcą na kursach SKwP i propagatorem wiedzy o zawodzie wśród młodzieży. Za pracę społeczną na rzecz Stowarzyszenia odznaczony srebrną, złotą oraz honorową złotą z diamentem odznaką „Zasłużony w rozwoju Stowarzyszenia Księgowych w Polsce”. Uhonorowany  Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, odznaczeniem Ministra Finansów „Za zasługi dla finansów”, odznaką honorową „Za zasługi w rozwoju województwa zielonogórskiego”, nagrodą Prezydenta Miasta Zielona Góra - złotym medalem „Za osiągnięcia mające znaczenie dla Miasta Zielona Góra”.

Jesteśmy Mu wdzięczni za ogromne zaangażowanie w umacnianie rangi i prestiżu zawodowego księgowych, a także za prowadzoną przez Niego działalność edukacyjną, które to aktywności realizował zawsze z niezwykłą sumiennością i oddaniem.

 

Rodzinie i Najbliższym

wyrazy serdecznego współczucia w imieniu władz naczelnych

Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

składa Zarząd Główny

 

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się w poniedziałek 20.02.2023 r. o godz. 12.40 wystawieniem trumny w kaplicy na starym cmentarzu przy ul. Wrocławskiej w Zielonej Górze.

Pozostałe aktualności

close