Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Śp.

dra Bronisława Ciasia

członka honorowego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, prezesa Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce w latach 1978–1981, członka Zarządu Głównego w latach 1981–1990, podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów, specjalisty w dziedzinie finansów publicznych i księgowości zarządczej. Odznaczonego srebrną i złotą odznaką honorową „Zasłużony w rozwoju Stowarzyszenia Księgowych w Polsce”.

 

 

Rodzinie i Najbliższym wyrazy współczucia

 w imieniu władz naczelnych Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

składa Zarząd Główny

Pozostałe aktualności