Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż w dniu 5.03.2024 roku odeszła od nas śp. Janina Doroszkiewicz
– przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej, dyplomowana księgowa SKwP, biegły rewident, wieloletni członek naszego Stowarzyszenia, odznaczona Srebrną Odznaką „Zasłużony dla Rozwoju Stowarzyszenia Księgowych w Polsce”.

Z godnością i szacunkiem reprezentowała zawód księgowego i biegłego rewidenta.

Jesteśmy jej wdzięczni za ogromne zaangażowanie w umacnianie rangi i prestiżu zawodowego księgowych, a także za aktywność w działaniu na rzecz legnickiego Oddziału SKwP, którą to aktywności realizowała zawsze z niezwykłą sumiennością i oddaniem.

W naszej pamięci zachowamy Jej przyjaźń i życzliwość.

Nabożeństwo żałobne odprawione zostanie w dniu 9.03.2024 roku (sobota) o godzinie 13:00 w Kaplicy na Cmentarzu Parafialnym w Raszówce. Po nabożeństwie nastąpi wyprowadzenie na cmentarz w Raszówce.

 

Rodzinie i Najbliższym wyrazy serdecznego współczucia 
w imieniu władz naczelnych Stowarzyszenia Księgowych w Polsce
składa Zarząd Główny

Pozostałe aktualności