Z głębokim smutkiem i żalem zawiadamiamy o śmierci naszego kolegi

Śp. Ryszarda Goryckiego

biegłego rewidenta, dyplomowanego księgowego, wykładowcy, wieloletniego aktywnego działacza Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, członka zarządu Oddziału Okręgowego SKwP w Kielcach. Przewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej SKwP w latach 2003-2014, sekretarza Zarządu Głównego SKwP w latach 2015-2018, przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Głównej Zawodowej Komisji Egzaminacyjnej w latach 2009–2014, przewodniczącego Komisji ds. Organizacyjnych w latach 2015–2018, członka Kapituły Konkursu na najlepsze prace z dziedziny rachunkowości Rady Naukowej SKwP w latach 2003-2014, zastępcy przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki BUI SKwP. Odznaczonego złotą odznaką z diamentem oraz złotą odznaką „Zasłużony w rozwoju Stowarzyszenia Księgowych w Polsce”, a także licznymi odznaczeniami państwowymi i resortowymi.

Rodzinie i najbliższym

wyrazy serdecznego współczucia

w imieniu władz naczelnych

Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

składa

Zarząd Główny

Pozostałe aktualności