Już w październiku odbędzie się XXIV edycja organizowanej corocznie przez ELSA Poland Ogólnopolskiej Konferencji Podatkowej, która przyciąga nie tylko ekspertów ze świata podatków, ale także studentów zainteresowanych tak aktualną i zmienną tematyką. Na OKP składa się side event, organizowany przed wydarzeniem głównym, mający na celu promocję i rozpowszechnienie projektu, natomiast sama konferencja trwa dwa dni. Pierwszego z nich odbywają się prelekcje eksperckie zwieńczone panelem dyskusyjnym, a drugiego dnia organizowane są warsztaty dla uczestników.

Obecnie wprowadzanych jest wiele zmian w zakresie podatków, które mają być odpowiedzią i rozwiązaniem na skutki katastrofy klimatycznej. Zmiany te wprowadzane są zarówno na gruncie prawa polskiego, jak i na gruncie prawa unijnego, a tempo, z jakim działania te mają miejsce jest tematem podlegającym dyskusji. Co więcej, wspomniane zmiany, dotyczą nie tylko dużych przedsiębiorstw, ale będą miały także wpływ na całe społeczeństwo. W związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją, omawiając obecny stan prawny i faktyczny, należy poruszyć także kwestie zmian technologicznych, które zdają się być nieodłącznym już elementem rozważań prawnych.

Pierwszego dnia, Konferencja odbędzie się stacjonarnie na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie wraz z transmisją LIVE.

Drugiego dnia odbędą się warsztaty prowadzone zdalnie na platformie Zoom.

Udział w obu dniach jest bezpłatny!

Link do zapisów na Konferencję (24 października):  https://tiny.pl/ccspr

Pozostałe aktualności