XXII DOROCZNA KONFERENCJA AUDYTINGU

Jakość usług biegłego rewidenta w interesie publicznym

13-14 października 2021 r., wydarzenie online

„Jakość usług” jest pojęciem, które w dyskusjach o audycie przewija się nieustannie. Uwaga zwracana na to zagadnienie sprawiła, że właśnie „jakość usług” stanie się głównym tematem najważniejszego forum dyskusyjnego polskiego audytu – Dorocznej Konferencji Audytingu organizowanej przez Polską Izbę Biegłych Rewidentów.

Podczas XXII edycji Dorocznej Konferencji Audytingu szerokie grono ekspertów skupi się na rozważaniach, jak usługi świadczone przez biegłych rewidentów wpisują się w dbanie o interes publiczny. Zgodnie z hasłem konferencji brzmiącym „Jakość usług biegłego rewidenta w interesie publicznym”, zaproszeni goście – wywodzący się zarówno z branży audytu, jak i z pokrewnych sektorów – postarają się odpowiedzieć na pytania o to, jak utrzymać wysoką jakość pracy biegłych rewidentów, jak dbać o interes publiczny, jak zbudować odporność na presję oczekiwań różnorodnych interesariuszy czy jak zachować niezależność w formułowaniu opinii.

Tematy paneli dyskusyjnych:

  • Przyszłość zawodu, interes publiczny i rola biegłych rewidentów
  • Znaczenie jakości usług atestacyjnych biegłego rewidenta – determinanty i bariery
  • Postrzeganie biegłych rewidentów poprzez jakość usług innych niż badanie sprawozdań finansowych
  • Samorząd zawodowy wsparciem dla jakości usług świadczonych przez biegłych rewidentów

Tematy warsztatów:

  • Nowe standardy zarządzania jakością
  • Zmiany regulacyjne
  • Cybersecurity

Program konferencji dostępny jest na stronie.

Serdecznie zapraszamy do rejestracji - udział w DKA jest całkowicie bezpłatny i zalicza 14 godzin samokształcenia.

Rejestracja na XXII DKA jest już uruchomiona – można jej dokonać na stronie.

Zachęcamy także do śledzenia profili Polskiej Izby Biegłych Rewidentów na Facebooku i LinkedIn – będziemy tam między innymi przedstawiać ekspertów biorących udział w konferencji oraz prezentować partnerów, patronów i sponsorów XXII DKA.

Pozostałe aktualności

close