Miesięcznik „Finanse Publiczne” po raz dziesiąty organizuje konkurs sprawdzający wiedzę z zakresu rachunkowości i finansów publicznych dla pracowników jednostek państwowych i samorządowych.

Tegoroczna edycja konkursu odbywa się w dniach od 21 sierpnia do 20 listopada 2023 r., a uczestnicy trzykrotnie zmierzą się z pytaniami przygotowanymi przez ekspertów. Konkurs zostanie rozegrany w dwóch kategoriach obejmujących jednostki państwowe i jednostki samorządowe, odpowiadających specyfice zatrudnienia uczestników. W każdej z nich zostanie wyłoniony Mistrz i dwóch Wicemistrzów. Wszyscy laureaci otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy. Laureat, który uzyska najwyższy wynik, otrzyma tytuł Mistrza Finansów Publicznych oraz nagrodę główną – 2000 zł.

Mistrz to człowiek przewyższający innych biegłością i umiejętnościami w danej dziedzinie, wykwalifikowany pracownik, osoba uznana przez innych za wzór do naśladowania. Poszukując Mistrza Finansów Publicznych, chcemy dać księgowym możliwość sprawdzenia swojej wiedzy, nagrodzić najlepszych, a pozostałych – dodatkowo zmotywować do dalszego rozwoju zawodowego – mówi Paulina Wiśniewska-Paluch, pomysłodawczyni konkursu.

W poprzednich latach o tytuł Mistrza ubiegało się ponad 2700 uczestników – pracowników z sektora publicznego z całej Polski. Zwyciężczynią ostatniej edycji została pani Monika Błaut z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Aby wziąć udział w konkursie, należy do 1 października wypełnić, złożony z 30 pytań zamkniętych test, który został udostępniony na stronie: https://mistrz.finansepubliczne.pl/zgloszenie/.

Osoby, które uzyskają najwyższą liczbę punktów, otrzymają do rozwiązania kolejny zestaw pytań. Ostatni etap konkursu, wyłonienie zwycięzców i wręczenie nagród odbędą się podczas XV Forum Finansów Publicznych – największej w Polsce konferencji dla służb finansowo-księgowych jsfp, która będzie miała miejsce w dniach 20-22 listopada 2023 r.

Organizatorem konkursu jest miesięcznik „Finanse Publiczne”, który od wielu lat wspiera pracowników działów finansowo-księgowych sfery budżetowej. Za merytoryczną stronę konkursu odpowiada jedenastoosobowe jury, w skład którego wchodzą eksperci dysponujący wiedzą i doświadczeniem z zakresu finansów publicznych oraz rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej.

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się na stronie: www.mistrz.finansepubliczne.pl.

 

Pozostałe aktualności