Rozmyta klawiatura i monitor ekranu
 • Na ePUAP została opublikowana struktura logiczna e-Faktury (FA_VAT).
 • Opublikowany wzór uwzględnia uwagi zgłoszone podczas testów do roboczej wersji struktury.
 • e-Faktura będzie obowiązywać od 1 stycznia 2022 roku.

Wzór struktury logicznej e-Faktury (FA_VAT) jest dostępny w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych (CRWDE) na platformie ePUAP.

Opublikowany wzór uwzględnia uwagi wniesione w ramach testów roboczej wersji struktury, rozpoczętych w październiku 2021 roku.

Główne zmiany to:

 • zmiana opisów kodów krajów członkowskich i kodów walut
 • zmiana definicji elementu TAdres, w tym dodanie nowego typu TGLN
 • dodanie elementu TZnakowy20
 • zmiana definicji elementu TNumerKSeF
 • zmiana definicji wybranych elementów znakowych na typ integer
 • wprowadzenie maksymalnych liczb wystąpień niektórych elementów np. Transport, WysylkaPrzez
 • aktualizacja opisóo niektórych elementów np. P_15, P_18A
 • dodanie nowych elementów grupujących, np. PlatnosciCzesciowe, TerminyPlanosici, Umowy, Zamowienia.

Struktura będzie obowiązywać od 1 stycznia 2022 roku.

Aktualnie trwają prace nad dostosowaniem środowiska testowego do wysyłki plików według zaktualizowanego wzoru. Ministerstwo planuje udostępnienie zaktualizowanego środowiska testowego 13 grudnia 2021 roku - poinformuje o tym w osobnym komunikacie.

Przypominamy, że polscy przedsiębiorcy od stycznia 2022 r. będą korzystać z e-Faktury dobrowolnie. Będzie to jedna z dopuszczalnych form dokumentowania sprzedaży - obok faktur papierowych i faktur elektronicznych, które już obecnie funkcjonują w obrocie gospodarczym. Ministerstwo planuje, aby w 2023 r. przedsiębiorcy obowiązkowo korzystali z e-Faktury.

Pozostałe aktualności